Disclaimer

Op het gebruik van deze website (https://www.promoois.nl ) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie
Pro-Moois Vormgeving streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te beiden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Pro-Moois Vormgeving niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Pro-Moois Vormgeving aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.

E-mail
Pro-Moois Vormgeving garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Pro-Moois Vormgeving te corresponderen, accepteert u dit risico.

Hyperlinks
Deze website kan hyperlinks bevatten naar website van derden. Pro-Moois Vormgeving heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Pro-Moois Vormgeving aanvaart dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle publicaties en uitingen van Pro-Moois Vormgeving zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Pro-Moois Vormgeving daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.